paraden

LÖRDAG 21 SEPTEMBER, 14:00-16:00

FRÅN CAROLINAPARKEN TILL VACKSALA TORG

Om paraden

Uppsala Pride organiserar varje år en parad som färdas genom staden. Paraden ger Uppsalas invånare, oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller könskaraktäristiska, en möjlighet att demonstrera för mångfald och acceptans för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersexpersoner, asexuella, aromantiska – inte minst för rasifierade, asylsökande, papperslösa och nyanlända. Paraden är också en påminnelse av den kollektiva kraften av individer som står upp för det som är rätt.

Prideparaden kräver ingen föranmälan, utan du är välkommen att komma till startplatsen eller att ansluta dig på vägen!

Vill du ha lite hjälp till paradstart eller ha någon att gå med? Vi kommer ha en ruta vid receptionen på bottenvåningen av Pride House på Uppsala Konsert och Kongress där du kan ställa dig och hitta andra att gå upp till paradstart med. Är det så att du behöver hjälp att ta dig upp till exempel en extra hand att putta en rullstol eller någon för lite extra balans eller vägleda dig upp så är detta platsen att stå på.

Vem får gå?

Alla är välkomna att delta i paraden som privatperson. Vi har dock ett antal kriterier för dig som vill representera en organisation i paraden:

  • organisationen ska ha hbtqi-verksamhet årligen eller aktivt vara inkluderande för hbtqi-personer

  • organisationen ska också vara både feministisk och anti-rasistisk

  • organisationen ska också antingen:

    • vara en ideell förening i Uppsala län

    • vara en renodlad hbtqi-organisation

    • ha genomgått hbtqi-utbildning

Det är också tillåtet att gå som hbtqi-utbildare för Uppsala kommun eller Region Uppsala.

Partier och partipolitiska organisationer kommer inte att ges tillstånd att gå i paraden som sin organisation. Däremot kommer vi att hålla en hbtqi-politisk debatt under Pride Hose där partierna får möjlighet att berätta om sin hbtqi-politik.

Alla som vill representera en organisation i paraden behöver anmäla detta till pride@uppsala.rfsl.se. Prideplaneringsgruppen kommer därefter att godkänna de anmälningar som uppfyller kriterierna ovan.